Jiɲanɩ Sɛbɛ

 

 

Ɲɩ zandɛrɛn ba sɛbɛ

Yezu ɲʋʋn jimawulin

Jiɲanɩ sɛbɛ

Yiidabi nunu

A jiɲanɩ sɛbɛ lɛ nɩ Luki sɛbɛ fʋrá n fɔ lɛ. Aba sɛbɛ biin nʋ, Yezu ba ɲɩ bile lakɛlɛ zaan doɲa nʋ, a ba bɩ dʋnʋʋn taan pɩn. Aba sɛbɛ fʋrá n fɔ cɩ nʋ Yezu b'a bɔ aba bwaasɩdanan bii ru a ta lenbi, a ba Yirifulo ɲʋnʋ n ba ma a n'a dɔ n lɛ ɲɩ lakɛlɛ nʋ. N ba Bure Kwaaa pɩn Yirifulo panga nɩ, n ba zama ye n ba n dala Kirita fɔ lɛ cibirin nʋ. Yirifulo b'a jise n la lɩmɩnɩ bile ma, sin bilen lakɛlɛ ba n ye, n na nba ɲɩpɩnɩn manɩ, a le kaabɩ ɲɩ lɛ n ma a guloma. «N ba gana a pɩɩn kʋ nɩ cɩnɩ: Sin bilen n'a ɲɩpɩnɩ, n lakɛlɛn ba Galile ganda sin lɛ kɔ? A baa lɔn nɩ wɔ dʋndʋʋn laakɛlɛ nɩ n lɩ maan ɲɩpɩnɩ kʋʋn wɔ nuun ni?»  (2.7-8)

A sɛbɛ lɛ ba kaabɩ ɲɩn bilen yɩla wɔ nɩ dɔ, ɲʋʋn jimawuli Zan kʋʋn Piyɛɛrɩ kaabɩ ɲɩn nɩ, kʋnʋ n ba Yezu bwaasɩdanan yɔgɔ n ba n jɛ n ba gan bile lɛ. Pooli bile gaan Kirita zama yɔgɔɔ haalɩ, a bɩrɔ le Yezu bwaasɩdaan dʋnʋʋn lɛ, a b'a Bure Kwaaa pɩn fʋra lakɛlɛ, Zifun ba ganda nʋ, kʋʋn dugo maasɩn ba ganda nʋ. Pooli jile b'a bibiɲe cibii goo ru, a ba Bure Kwaaa pɩn, a n Kirita zama kara a nɩ.

A sɛbɛ lɛ ɲangʋʋ fʋra nɩ Pooli kun ma da kasa nʋ ɲɩpɩnɩ, n ba t'a nɩ hʋn Rɔmʋ cibiri. Kɛlɛ a b'a kasa nʋ, a ba Labaa Bure Kwaaa pɩn sin ni.

A sɛbɛ lɛ ɲɩpɩnɩ ɲiin dadaran

 • Yezu b'a lɩ ka ma abɩ n daaa Yirifulo ɲʋnʋ aba bwaasɩdanan ba. 1.1-11
 • Aba bwaasɩdanan ba sɩ maasɩ bɔ n b'a kaa Zudaa fʋra nʋ. 1.12-26
 • Yirifulo jise a bwaasɩdanan la, n ba kaabɩ ɲɩn zanɩ. 2.1-6.7
 • Zifun ba yɩlɛdanan n ba ciiwɔ Eciyɛɛnɩ ma n b'a jɛ a gan. 6.8-7.60
 • Sooli ba yɔgɔ yɩla Kirita zama nɩ. 8.1-39
 • Ɲʋʋn jimawulin lɩ. 9.1-31
 • Piyɛɛrɩ t'a kandan ba yɩlɛdaan dʋnʋʋn zaba nʋ. 10.1-48
 • Piyɛɛrɩ b'aba ɲɩ zandɛrɛn pɩn a bwaasɩdaan gʋndaarɩn nɩ. 11.1-18
 • Kirita zama ba tɔgulobaa bile ye Anciyɔsɩ. 11.19-29
 • Zifun ba yɩlɛdanan ba Zaakɩ jɛ a gan, n ba Piyɛɛrɩ da kasa nʋ. 12.1-25
 • Yirifulo ba Baranabaasɩ kʋʋn Pooli bɔ a ba n ɲʋnʋ. 13.1-14.28
 • A sɛbɛ bile ni n b'a ɲʋʋn Kirita zama ba ciiwɔ ɲɩ ma. 15.1-41
 • Pooli b'a bibiɲe cibirin bilen nʋ. 16.1-21.26
 • N ba ciiwɔ Pooli ma, n ba t'a nɩ cii gulo yɛ. 21.27-28.31

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.