Luki Bure Kwaarɩ

DSCI0535_rsz.jpg

Luki sɛbɛ

Luki ba Bure Kwaaa bile sɛgɛ wɔ Ɲindana Yezu ɲɩ ma

(Yiidabi nunu)

Luki sɛbɛ nɩ ɲɩ gooo pɩn wɔ nɩ Yezu ye ɲɩ ma. Maari ni a yɔ Labara n bile wɔɔ ma, lenbi ɲʋʋn jimawuli ba ɲɩ pɩnɩn bilen pɩn a nɩ cɩ tɔɔla, Yezu ye ɲɩ b'a danda bile lɛ, a nɩ bɩ lakɛlɛ pɩn wɔ nɩ. Luki ni a yɩlɛɛ wɔ nɩ ma Yezu ni a b'a jile jise, a yɔ yɔgɔ ma. N nɩ n b'a dwaara ngɔ ma, a gan. Hʋn, a lɩmɩnɩ kaakʋ n fɔ pile, a yɛɛkara, a ba ndo a bara jiirin bii ru, a b'a jile yɩla aba bwaasɩdanan nɩ. Bɩ kuru, a jɩɩ lenbi a ta Labaa pa n yɛɛ ma.

Luki ni Yezu tee kʋnʋ aba niiin gooo pɩn wɔ nɩ: fɔdugo duli niini, nɩ́ bile b'a yaara a ɲana a da ye tee, siii bile ba yaa tee, kʋʋn Samari ganda sɩ bʋʋʋn tee. Bɩ teen cin lakɛlɛn nɩ Labaa nanawɔ yɩlɛɛ wɔ nɩ sonbore manɩn tɔɔla.

A sɛbɛ cɩ ɲɩpɩnɩ ɲiin dadaran nɩ cin ni.

A sɛbɛ cɩ sɛgɛ buru. 1.1-4

Zan batiizewuli kʋʋn Yezu ye wara. 1.5-2.52

Zan batiizewuli ɲɩ nuun pɩnɩ. 3.1-20

Sontana la Yezu lɩ ma aba batiize kuru. 3.21-4.13

Yezu ba ɲɩn bilen zaan Galile ganda nʋ. 4.14-9.50

Yezu b'a baa Galile a ta Zeruzalɛmʋ. 9.51-19.27

N ba Yezu kun, n ba ciiwɔ a ma, n b'a jɛ a gan. 19.28-23.56

Yezu yɛɛkara. 24.1-12

Yezu b'a jile yɩla aba bwaasɩdanan nɩ, hʋn a n saagɩ a n ta Labaa Pa. 24.13-53

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.